Интересни факти свързани с храненето ни – знаете ли че?


Интересни факти свързани с храненето ни – знаете ли че?

Когато древните хора научили да контролират огъня, може да се каже, че е открито готвенето на открит огън – вероятно случайно. Доказателство кога готвенето на месо е започнало не е намерено още, обаче археолози работещи на места като Swartkrans (Южна Африка), търсят доказателства, които да покажат че това е станало преди около 200 000 години.  Всичко, косвено сочи към Homo Erectus, който за разлика от Homo Habilis има с 20% по-голям мозък и по-малки зъби с остри върхове и по-тънък емайл.

homo erectus 2360px-Homo_erectus_4

+ There are no comments

Add yours